Årsberetning 2023

Årsberetningen for Thyregod Invest 2023 medtager kun de selskaber, hvor der er foretaget ændringer. Det kan være i ejerskabet eller driften, der påvirker koncernen.

Aros Leasing A/S

Ejerandelen blev løftet med 5,01 % i 2023 og dermed ligger koncernen med et samlet ejerskab på 50,01 %. Selskabet blev derfor reklassificeret til et datterselskab grundet majoriteten.  Selskabet blev i 2023 understøttet med yderlig ansvarligt lån, så selskabet kan holde den høje vækst. Selskabet har modtaget Børsens Gazellepris for 2023 og har nu modtaget vækstprisen tre år i træk.

True Story ApS

Selskabet er solgt i en samlet handel til Smartboks Group og derved også vores ejerandel på 21 %.

estron a/s

Efter lidt over 4 års ejerskab, solgte konsortiet bag estron a/s hele virksomheden til den danske kapitalfond ErhvervsInvest. Vi var lead investor på estro investeringen og har efterfølgende geninvesteret 4,8 % i den nye ejerstruktur. 

Proshop Holding a/s

Dolphin Management a/s, der havde en ejerandel på 20 % af selskabet er købt ud. Handlen blev eksekveret i marts 2023.

Årsberetning 2022

Årsberetningen for Thyregod Invest 2022 medtager kun de selskaber, hvor der er ændringer i ejerskabet eller driften, der påvirker koncernen.

Enterspeed A/S

Der har været en succesfuld kapitalrejsning, hvor finske Innovestor Technology Ky og hollandske OUT Investments b.v. er kommet med ind som medejere. Vi har også bidraget til kapitalrejsningen og koncernen går fra en ejerandel på 6,36 % og ligger nu med en ejerandel på 7,58 %.

Aros Leasing A/S

Ejerandelen blev løftet med 2 % og dermed ligger koncernen med en samlet ejerandel på 45 %. Der er igen blevet understøttet med ansvarligt lån, så selskabet kan fortsætte den høje vækst. Børsen tildelte selskabet Gazelle prisen for 2022 og derved er der ”nedlagt” 2 af de eftertragtede vækstpriser.

Evonax A/S

Datterselskabet, der håndterer alt aktivitet, blev solgt fra medio året. En af de tidligere medejere, har overtaget datterselskabet og derved evonax.com samt konceptet bag. Vi er som koncern 100 % ude af alle crypto relaterede investeringer.

Nordic Hiit ApS

Vores ejerandel på 16,67 % er solgt fra til et konsortium af angel Investors, der udspringer fra Danban netværket. Handlen blev gennemført ultimo året.

Holdbar.com A/S

Vi er medstifter af Holdbar.com A/S og koncernen besidder et initialt ejerskab på ca. 9 %.

Januar 2023

De bedste hilsner

Poul Thyregod

CEO  

Årsberetning 2021

Årsberetningen for Thyregod Invest ApS 2021, er igen en kort opsummering af aktiviteterne i selskabet. Er der ikke foretaget ændringer i de underliggende selskaber eller begivenheder ud over normal drift, så medtages det ikke i denne korte rapport.

Phigus Parkering a/s

Selskabet har købt parkeringskælderen Trøjborgvej 8D 8200 Aarhus N, der indeholder 40 P-pladser på Trøjborg.

Enterspeed a/s

Seed investering i udviklingen af en ”headless hub mellem back og frontend til webløsninger, der optimerer hastigheden betydeligt”. Den indirekte ejerandel er 6,36 %.

Aros Leasing a/s

Der er blevet købt yderlig op i Aros Leasing A/S, hvor ejerandelen blev løftet med 5 %. Derved er vores ejerskab af leasingselskabet oppe på 43 %. Selskabet er endvidere blevet konverteret til et A/S og understøttet med yderlig ansvarlig lånekapital for at kunne øge kundeindtaget i 2021 og 2022.

Der har været en dæmper på investeringsaktiviteten i 2021, da hovedfokus blev lagt på Proshop a/s som CEO.

Januar 2022

De bedste hilsner

Poul Thyregod

CEO

Årsberetning 2020

Årsberetningen for Thyregod Invest ApS 2020, er en kort opsummering af årets investerings aktiviteter i selskabet. De selskaber, hvor der ikke er ændringer i ejerandele eller begivenheder ud over normal drift, medtages ikke i denne korte status.

Executive Capital II k/s

Ejerandelen i fonden er løftet med 4,07 % og den samlede investering ligger nu på 9,5 % af selskabet.

Phigus Erhvervsejendomme a/s

Selskabet har købt Søren Nymarks vej 19, der er en mindre lager og kontorejendom på ca. 1.100 m2 i Højbjerg.

Dertil blev der investeret i Michael Drewsens vej 20a, der er en kontorejendom på 1240 m2 ligeledes beliggende i Højbjerg.

Evonax a/s

Der tilbagekøbes 8,33 % ejerskab af selskabet og ejerskabet ligger nu på 33,33 %. Alt aktivitet ligger i et datterselskab Evonax LLC, der er placeret i Tbilisi, Georgien.  

Året har været speciel og arbejdstung grundet Covid19 og grundet opførsel samt flytning til Proshops nye hovedkontor i Aarhus S.

Januar 2021

De bedste hilsner

Poul Thyregod

CEO

Årsberetning 2019

Årsberetningen for Thyregod Invest ApS 2019, er en kort opsummering af årets investerings aktiviteter i selskabet. De selskaber, hvor der ikke er ændringer i ejerandele eller begivenheder ud over normal drift, medtages ikke i denne rapport.

estron

Årets første investering blev foretaget primo januar, via Executive Capital og ledelsen hos estron købte 51 % af estron a/s. Thyregod Invests direkte og indirekte minoritets ejerandel i estron er 16,75 %. estron er underleverandør til høreapparat og audio industrien med fabrikker i Kina og Vietnam.

Phigus Office Hotel

Kontorhotellet beliggende på Michael Drewsens Vej 13 i en total istandsat industribygning i Højbjerg. Der er 80 arbejdspladser fordelt på de 1.320 m2, hvor man kan leje eget kontor eller et skrivebord i kontorfællesskab sammen med andre iværksættere.

Podspeakers

Slut marts måned blev der investeret i Podspeakers med en ejerandel på 30 %. Podspeakers blev købt ud af EET a/s som en aktiv handel, da produktet ikke havde fået den attention som det fortjener. Grundet udefra kommende omstændigheder i Thyregod Invest blev ejerandelen i Podspeakers frasolgt igen allerede i september efter 5 måneders ejerskab. Vi har dags dato ingen aktiviteter i selskabet.

Nordic Hiit

I samarbejde med anden professionel investor, har vi købt 33,33 % af selskabet i form af kapitalindskud i april måned. Thyregod Invest´s ejerandel i projektet er 16,67 %. Selskabet udbyder online træning i form af træningsformen hiit, løbetræning og Yoga, der kan foretages hjemmefra.

Åhusene Parkering

Ultimo april bød på investering i parkeringsanlægget og skraldesuget under Åhusene, der er beliggende ved Søren Frichs vej i Aarhus. De 125 pladser understøtter de 2 bygninger, der er ejet af Phigus Ejendomme og hvor det er vigtigt at infrastrukturen fungerer.

Executive Capital 1 a/s

Fonden, der er medinvestor i Scada International, Paradis Is og Franck miljø og geoteknik, har købt egne aktier og derved er vores ejerandel kommet over 10 % i dette selskab.

Ejendomsselskabet SNV 6S ApS

Selskabet har købt et 5.300 m2 lager og kontorejendom, som er beliggende i Højbjerg. Ejendommen er blevet totalistandsat og bliver en del af Novicell Campus i Aarhus syd. Selskabet er ejet med 40 %.

Evonax a/s

I november blev 75% af selskabets aktier frasolgt til 5 nye aktive partnere fordelt på 3 selskaber. Selskabet Evonax  tilbyder veksling i mellem forskellige crypto valutaer.

Proshop ApS

Ejerandelen blev øget fra 33,33 % til 40 % i december måned. Selskabet har fortsat høj vækst i de 7 lande, hvor det har aktiviteter. Proshop ligger nu #441 på Børsens top 1.000 over se største selskaber i Danmark.

Aros Leasing ApS

Årets sidste investering blev foretaget medio december. Selskabet er blevet fulgt igennem en årrække, og der er købt 38 % af en tidligere og nu udtrådt partner.

Der blev ikke foretaget yderlige investeringer i boligejendomme i 2019, da forrentningen på de udbudte projekter var for lave og huslejeniveauerne der dannede grundlag for beregningerne, ikke kunne opretholdes i fremtiden med alle de lejligheder, der i øjeblikket produceres i stor Aarhus.

Januar 2020

Med venlig hilsen

Poul Thyregod

direktør

NN Markedsdata solgt til Bisnode

Kære netværk,

Efter næsten 5 års ejerskab er NN Markedsdata ApS efter en struktureret salgsproces solgt til Bisnode a/s.
Det har været en meget lærerig proces med Deloitte og KromannReumert på køber siden samt Clearwater, Lett og Beierholm på sælger siden. Afslutningsfasen i en sådan salgsproces skærer hjørnerne af nattesøvnen og kompromis bliver til en kunstart.
Jeg er dog meget tilfreds med, at kunne overdrage en sund virksomhed i vækst og dygtige medarbejdere til en respekteret kollega som Bisnode. Nedenfor viser grafen den rejse vi har været igennem, og skulle du have 5 min., så uddyber jeg lidt af rejsen her…


Den 20. december 2011 kl. 12.05 stod jeg på ølkassen foran ca. 35 medarbejdere og fortalte dem, at NN Markedsdata var reddet.
Inden da var de som en del af ”De Gule Sider” gået konkurs efter en meget hård deroute. Da opkaldet omkring denne investeringsmulighed i forretningsenheden NN Markedsdata kom fra Per Kirchner, var mit forhold til De Gule Sider ikke andet end et sted, hvor man søgte telefonnumre. For Per var sagen en ganske anden, da han via TDC havde haft en stilling der og faktisk var med i processen, da TDC solgte De gule sider til European Directories for ca. 5 milliarder i 2005.

Jeg trak på netværket, og alle var enige om, at NN Markedsdata var en guldklump, der var trukket ned af driften i De Gule Sider. Jeg var ikke helt enig, NN Markedsdata havde sine egne udfordringer. Min konklusion blev dog, at der var kæmpe potentiale og det var værd at rekonstruere som en selvstændig virksomhed.

Jeg har været mine mails igennem og kan se, at der gik ca. 3 uger fra konkursen til budrunden var overstået. Derefter et par dage til at kurator og jeg fik de sidste knaster væk og fik underskrevet en købsaftale. Aftalen endte med at jeg stod med 85 % ejerskab og derved hovedansvaret.

Lige inden jeg præsenterede det nye ejerskab for medarbejderne, kom den daværende direktør og meddelte, at han havde fået et andet jobtilbud – det var kommet som et lyn fra en klar himmel?! Der stod jeg så med et ”kørende” firma, intet regnskabssystem og i bedste Olsen Banden stil – så lå kontrakterne fysisk i et pengeskab. Dertil skulle vi være ude af lokalerne inden nytår….

De første 30 dages ejerskab var sindssygt. Jeg husker specielt juleaften, hvor jeg lod som om, at jeg gik i seng kl. 01 sammen med resten af familien, men stod op igen og arbejdede videre. Da det var morgen gik jeg i seng 15. min før uret ringede, og lod som jeg havde sovet igennem! Nu er jeg slank af bygning, men på 30 dage tabte jeg mig næsten 3 kg., og søvn, det var noget andre dyrkede.
Som du nok kan gætte, så blev der fundet lokaler, opsat regnskabssystemer og firmaet kom i normal drift.

Siden da fik vi ansat en fantastisk direktør, der i samspil med medarbejdere, eksterne konsulenter fra Mercuri og andre har været med til at ændre virksomhedens kultur og søsætte den værdibaserede tilgang til kunderne. Vi er gået fra en ”mig mig mig” til en ”vi” kultur. I starten var der så stille i salgsafdelingen, at man kunne høre en nål falde på gulvet. Dette er ændret og i dag kommer der et ”brøl” af liv, når man træder ind af døren og de arbejder sammen som et fantastisk team.

Det har selvfølgelig ikke kun været hårdt arbejde, der har også været plads til paintball, for mange sjusser og en sving om eller to er det også blevet til (de holder fantastiske fester)…

Når folk spørger, hvordan det er at være selvstændig, så siger jeg altid: ”Det starter med en god idé og så ender man med at blive administrator”. Denne virksomhed er lidt det samme: Jeg elsker at være i ”maskinrummet”, men i respekt for ledelsen – så skal ejerskabet og bestyrelsen holde en vis afstand. De skal have råderum til at drive virksomheden efter den strategi, de har skabt, og som bestyrelsen har godkendt.

Når man så står derude og betragter sin virksomhed og skal holde sig i skindet, så tænkte jeg at tiden var inde til at finde noget nyt at skrue i.

Man skal huske på, hvem man er og for mit vedkommende er det projektet eller nogen vil måske kalde det rejsen – der får mit hjerte til at banke. Derfor kan det ikke være anderledes, denne fantastiske virksomhed skal videre i sit ejerskab og jeg er pave stolt af det, vi sammen er blevet til.

Al held og lykke ønskes på den næste del af rejsen

De bedste hilsner,

Poul Thyregod

Designers & Friends skifter ejer

Jeg har brugt mere end 20 år på e-handel og da de tidligere ejere i Designers & Friends spurgte om jeg ville købe en af de stiftende partnere ud slog jeg til med 26 % ejerskab til følge.

Det var i februar 2013 at jeg købte mig ind og stiftede bekendtskab med konceptet ”flash sales”. Jeg kan huske at jeg straks tænkte, at dette kunne ikke gå helt galt – man fik varer i kommission og solgte det til kunden med en besparelse på 50 – 80 % og med en fastlåst avance til virksomheden.

Som i alle andre forretninger er virkeligheden noget mere kompliceret og der er altid mange bump på vejen, når en forretning skal vækstes. Skal man opbygge et brand og snuppe indtjeningen engang i fremtiden eller skal man gå på kompromis og forsøge at lave en rigtig forretning, mens man vækster?. Teamet har haft travlt og Designers & Friends har kørt med 2-3 cifret vækstrater i en del år og stod efter min mening ved en skillevej. Der skulle internationaliseres og gerne mere kapital ind, så hastigheden på væksten kunne holdes.

Et andet valg var at skifte noget af ejerskabet ud og erstatte det med udenlandsk ejerskab. Vi har arbejdet på den sidste del af projektet siden marts måned og i uge 30 skrev de nye ejere under på købet af 70 % af virksomheden. Det betyder at Kim Vestergaard, Per Kirchner og jeg udtræder af ejerskabet. Frederik Kolenda bliver som direktør og Thomas Bøge bliver også som lead indkøber og er begge blivende investorer i selskabet.

Man skal ikke se det som endnu et dansk iværksætter eventyr, der går på udenlandske hænder, men mere at virksomheden får en ny ejer, der kan løfte selskabet til næste niveau.

Jeg vil sige tak for handlen til Vente-exclusive.com fra Belgien og ved at kunderne vil kunne finde flere fantastiske tilbud på www.designersandfriends.dk i fremtiden.

God sommer

Poul Thyregod

grisogko.dk solgt tilbage til stifterne

Kære netværk,

For lidt over 3 ½ år siden investerede jeg i online butikken grisogko.dk sammen med en partner fra Executive Capital. Vi havde en god fornemmelse af at Internettet nu var ved at være modent til at blive et sted, hvor man handlede sine fødevarer…

Grisogko var en mindre online forretning, der over en årrække havde haft underskud. Der var dog mange loyale kunder og deres produkter var fantastiske – vigtigst at alt så var ledelsen topmotiveret.

Jeg blev klogere på branchen og var måske lidt mad naiv, da jeg nok troede, at det kød der ligger i supermarkederne kom fra ny-slagtet dyr. Efterfølgende har jeg fundet ud af, at det ikke er gyros-blandingen, man skal købe i det lokale supermarked… host.
Selvom kødet der sendes til kunderne maksimalt er 2-3 dage gammelt og konceptet er i top – så var vi lidt for tidligt ude. Kunderne elsker kødet, men nogle gange glemmer de at tage det op af fryseren og ja, så tager kunderne en middelmådig kødpakke fra det lokalesupermarked med hjem.

Vi har nu ændret strategien, så grisogko.dk udover online salg til private, også har en stor grossistforretning. Så mens de private lærer at handle kvalitetskød mv. på nettet, så sælges der også til kantiner mv. Det giver et pænt overskud og forretningskonceptet er nu på plads.
Jeg investerer primært i IT- og online virksomheder og et slagteri ligger ”lidt” ved siden af min spidskompetence. Derfor har vi som professionelle investorer, Vækstfonden, Nykredit og Nykredit Bank fået lavet en investeringspakke – så ledelsen kommer til at eje virksomheden 100 %.

Efter aftale med parterne, så bliver jeg siddende som formand for bestyrelsen.

Konceptet er fundet og butikken er igen ejet 100 % af stifterne.

Længe leve iværksætteriet

Hilsen Poul Thyregod

Proshop skifter ejer (Proshop sold)

(English translation of the original Danish text below)
Efter et års tilnærmelser og 30 dages intensive forhandlinger, skifter Proshop ejer…

I denne uge har jeg, sammen med to investeringsselskaber, købt Proshop ud af Expert koncernen. Det betyder, at jeg nu ejer 1/3 af Proshop og sætter mig som bestyrelsesformand for selskabet. Det har været en stor følelsesmæssig beslutning, men egentlig meget enkelt set med investeringsbriller på. Jeg ser selvfølgelig dette som en investering; men ikke mindst i mig selv, da Proshop er en del af mit DNA og hjerteblod, og jeg tror vi aldrig blev helt færdige med hinanden…

Jeg har haft mange kasketter på som stifter, ejer, direktør, bestyrelsesmedlem og sidst nordisk direktør. Proshop er ved at være af en sådan størrelse, at min nye rolle bliver arbejdende bestyrelsesformand.
Proshop sælger nu i flere lande, og det er fantastisk at være i huset, da vi har kollegaer fra mange lande her i Aarhus. Nu starter næste kapitel, hvor vi skal bevise, at vi stadig kan gøre en forskel for vores kunder, mens vi vokser med samme hast som tidligere. Ser man tilbage, så har vi 6 doblet omsætningen over de sidste 8 år. Man kan spørge: ”Er det nødvendigt at holde den fart?” og svaret er ja. Vi skal bruge mere indkøbskraft, så vi kan tilbyde netop dig eller din virksomhed de bedste priser, og så skal vi også give den gas i udlandet. Der kommer ikke noget i vores danske fælleskasse i form af moms, a-skat, selskabsskatter eller arbejdspladser ved at handle på udenlandske internetsider.

Så vi er klar til at gå til fase to, hvilket betyder at holde skansen i Danmark og samtidig hente omsætning i udlandet 😉
Jeg har lige stået på ølkassen og givet beskeden. Mine kollegaer er klar og alle glæder sig til, at vi sammen skal udvide forretningen og flytte Proshop fra at være en god til en fantastisk virksomhed.

Med venlig hilsen

Poul Thyregod, en glad bestyrelsesformand

Baggrund:
Proshop har været en del af mit DNA siden 1995, da jeg sammen med 3 andre iværksættere stiftede virksomheden. Vores veje skiltes dog i 1999, og jeg fortsatte som eneejer med hjælp fra mine dygtige kollegaer. I 2005 gik Proshop 100 % online og de fysiske butikker blev lukket ned. Væksten kørte stadig i højt gear og i 2007 inviterede jeg Expert koncernen ind som medejer, og vi besluttede, at Expert skulle overtage Proshop i 2010. Efter dette har jeg arbejdet nordisk i Expert koncernen med direkte ansvar for Proshop i tæt samarbejde med direktøren og ledende medarbejdere. I dag eksisterer Proshop i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Seneste skud på stammen er et pick up point i København – mon ikke der kommer flere nye tiltag.. 😉

(English translation of the original Danish text below)
After a year of advances and 30 days of intense negotiations, Proshop is changing owners…

This week, together with two investment firms, I bought Proshop out from the Expert Group. This means that I now own 1/3 of Proshop, making me Chairman of the company. This was a very emotional decision, but really a very easy one to make from an investment point of view. I of course see this as an investment, but not least for myself, as Proshop is a part of my DNA and my lifeblood and I don’t think we will ever really be apart…

I have worn many hats as a founder, owner, director, board member, and most recently, Nordic Director. Proshop is about to be of such a size that my new role will be that of working Chairman.

Proshop now sells in many countries and it’s great to be on the company premises, as we have many colleagues from a number of countries here in Aarhus. Now the next chapter is starting in which we will prove that we can still make a difference for our customers while growing at the same rate as before. If you look back, we have doubled our turnover many in the last 8 years. You could ask: ”Is it necessary to keep up this momentum?” and the answer is yes. We will need more purchasing power so we can offer you or your company the best prices, so we will also push forward our activities abroad. Nothing will go into the Danish joint fund in the form of VAT, income tax, corporate tax or jobs when we buy from foreign websites.

So we are ready to move into phase two, which means holding our own in Denmark while at the same time making sales abroad 😉
I just went public with the news. My colleagues are ready and look forward to us, together, expanding the business and turning

Proshop from a good into a fantastic company.

Kinds Regards,

Poul Thyregod, (a happy) Chairman of the board