Årsberetning 2023

Årsberetningen for Thyregod Invest 2023 medtager kun de selskaber, hvor der er foretaget ændringer. Det kan være i ejerskabet eller driften, der påvirker koncernen.

Aros Leasing A/S

Ejerandelen blev løftet med 5,01 % i 2023 og dermed ligger koncernen med et samlet ejerskab på 50,01 %. Selskabet blev derfor reklassificeret til et datterselskab grundet majoriteten.  Selskabet blev i 2023 understøttet med yderlig ansvarligt lån, så selskabet kan holde den høje vækst. Selskabet har modtaget Børsens Gazellepris for 2023 og har nu modtaget vækstprisen tre år i træk.

True Story ApS

Selskabet er solgt i en samlet handel til Smartboks Group og derved også vores ejerandel på 21 %.

estron a/s

Efter lidt over 4 års ejerskab, solgte konsortiet bag estron a/s hele virksomheden til den danske kapitalfond ErhvervsInvest. Vi var lead investor på estron investeringen og har efterfølgende geninvesteret 4,8 % i den nye ejerstruktur. 

Proshop Holding a/s

Dolphin Management a/s, der havde en ejerandel på 20 % af selskabet er købt ud. Handlen blev eksekveret i marts 2023.