Proshop skifter ejer (Proshop sold)

(English translation of the original Danish text below)
Efter et års tilnærmelser og 30 dages intensive forhandlinger, skifter Proshop ejer…

I denne uge har jeg, sammen med to investeringsselskaber, købt Proshop ud af Expert koncernen. Det betyder, at jeg nu ejer 1/3 af Proshop og sætter mig som bestyrelsesformand for selskabet. Det har været en stor følelsesmæssig beslutning, men egentlig meget enkelt set med investeringsbriller på. Jeg ser selvfølgelig dette som en investering; men ikke mindst i mig selv, da Proshop er en del af mit DNA og hjerteblod, og jeg tror vi aldrig blev helt færdige med hinanden…

Jeg har haft mange kasketter på som stifter, ejer, direktør, bestyrelsesmedlem og sidst nordisk direktør. Proshop er ved at være af en sådan størrelse, at min nye rolle bliver arbejdende bestyrelsesformand.
Proshop sælger nu i flere lande, og det er fantastisk at være i huset, da vi har kollegaer fra mange lande her i Aarhus. Nu starter næste kapitel, hvor vi skal bevise, at vi stadig kan gøre en forskel for vores kunder, mens vi vokser med samme hast som tidligere. Ser man tilbage, så har vi 6 doblet omsætningen over de sidste 8 år. Man kan spørge: ”Er det nødvendigt at holde den fart?” og svaret er ja. Vi skal bruge mere indkøbskraft, så vi kan tilbyde netop dig eller din virksomhed de bedste priser, og så skal vi også give den gas i udlandet. Der kommer ikke noget i vores danske fælleskasse i form af moms, a-skat, selskabsskatter eller arbejdspladser ved at handle på udenlandske internetsider.

Så vi er klar til at gå til fase to, hvilket betyder at holde skansen i Danmark og samtidig hente omsætning i udlandet 😉
Jeg har lige stået på ølkassen og givet beskeden. Mine kollegaer er klar og alle glæder sig til, at vi sammen skal udvide forretningen og flytte Proshop fra at være en god til en fantastisk virksomhed.

Med venlig hilsen

Poul Thyregod, en glad bestyrelsesformand

Baggrund:
Proshop har været en del af mit DNA siden 1995, da jeg sammen med 3 andre iværksættere stiftede virksomheden. Vores veje skiltes dog i 1999, og jeg fortsatte som eneejer med hjælp fra mine dygtige kollegaer. I 2005 gik Proshop 100 % online og de fysiske butikker blev lukket ned. Væksten kørte stadig i højt gear og i 2007 inviterede jeg Expert koncernen ind som medejer, og vi besluttede, at Expert skulle overtage Proshop i 2010. Efter dette har jeg arbejdet nordisk i Expert koncernen med direkte ansvar for Proshop i tæt samarbejde med direktøren og ledende medarbejdere. I dag eksisterer Proshop i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Seneste skud på stammen er et pick up point i København – mon ikke der kommer flere nye tiltag.. 😉

(English translation of the original Danish text below)
After a year of advances and 30 days of intense negotiations, Proshop is changing owners…

This week, together with two investment firms, I bought Proshop out from the Expert Group. This means that I now own 1/3 of Proshop, making me Chairman of the company. This was a very emotional decision, but really a very easy one to make from an investment point of view. I of course see this as an investment, but not least for myself, as Proshop is a part of my DNA and my lifeblood and I don’t think we will ever really be apart…

I have worn many hats as a founder, owner, director, board member, and most recently, Nordic Director. Proshop is about to be of such a size that my new role will be that of working Chairman.

Proshop now sells in many countries and it’s great to be on the company premises, as we have many colleagues from a number of countries here in Aarhus. Now the next chapter is starting in which we will prove that we can still make a difference for our customers while growing at the same rate as before. If you look back, we have doubled our turnover many in the last 8 years. You could ask: ”Is it necessary to keep up this momentum?” and the answer is yes. We will need more purchasing power so we can offer you or your company the best prices, so we will also push forward our activities abroad. Nothing will go into the Danish joint fund in the form of VAT, income tax, corporate tax or jobs when we buy from foreign websites.

So we are ready to move into phase two, which means holding our own in Denmark while at the same time making sales abroad 😉
I just went public with the news. My colleagues are ready and look forward to us, together, expanding the business and turning

Proshop from a good into a fantastic company.

Kinds Regards,

Poul Thyregod, (a happy) Chairman of the board